יעוץ בטיחות

 יעוץ בטיחות אש

ייעוץ הבטיחות כולל ייעוץ לצוות התכנון החל מהתכנון הראשוני, דרך הכנת תכניות בטיחות אש ואישורן מול הכבאות, וליווי הפרויקט בפיקוח עליון עד לשלב האכלוס. ניסיון רב בפרויקטים מגוונים: מוסדות ציבוריים, מוסדות חינוכיים, מבנים מסחריים, מבנים מסחריים, תחנות דלק, מסעדות, מוסדות חקלאיים, ועוד.

יעוץ בטיחות בתחומים שונים

  • הכנת תיקי מפעל ותיקי שטח למפעלים ומוסדות, ע"פ דרישות הרשויות
  • הכנת תיקי אירועים לאירועים המוניים
  • הכנת תכניות לניהול הבטיחות ע"פ תקנות הבטיחות
  • בניית מערך בטיחות לחברות
  • ביצוע סקרי סיכונים לתהליכים ולפרויקטים
  • ביצוע תחקירים והטמעת תרבות של לימוד מאירועי בטיחות
  • כתיבה ושדרוג נהלי בטיחות
  • ייעוץ להטמעת תקני ניהול בטיחות
  • ביצוע מבדקי אכיפה  לעמידה בדרישות החוק בבטיחות
  • שירותי ממונה בטיחות למפעלים וחברות הנדסיות